CORRECTUM - tłumaczeniatłumacz przysięgły języka angielskiego - Iwona Kuźmińska
Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.Treść roty ślubowania tłumacza przysięgłego składanego zgodnie z Art.7  Ustawy z dnia 25 listopada 2004  o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)
  Zawód tłumacza przysięgłego wykonuję nieprzerwanie od 1991 roku. Sporządzam tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) z języka polskiego na język angielski i odwrotnie. Moja oferta obejmuje:
 
TŁUMACZENIA PISEMNE różnego rodzaju dokumentów, m.in. : 
  • akty i zaświadczenia wystawiane przez urzędy stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu);
  • świadectwa szkolne (w tym świadectwo maturalne starego i nowego typu), dyplom ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów wyższych, indeks szkoły wyższej i suplement do dyplomu;
  • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, tytuł własności z USA), umowa kupna – sprzedaży, ubezpieczenie komunikacyjne;
  • zapytanie o karalność, świadectwo pracy, zaświadczenie bankowe, zeznanie podatkowe;
  • akt notarialny nabycia nieruchomości i inne;
  • dokumenty założycielskie spółek, umowy i kontrakty handlowe, itp.
TŁUMACZENIA USTNE 
  • tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne;
  • asysta przy sporządzaniu aktów notarialnych i załatwianiu spraw w urzędach;
  • tłumaczenie rozmów handlowych oraz negocjacji.
Oprócz TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH sporządzam także TŁUMACZENIA ZWYKŁE i korekty tekstów.
 
 
 
  
PROFESJONALNE TŁUMACZENIA
 
KRÓTKIE TERMINY
 
KONKURENCYJNE CENY


 
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY od 1991 roku
 
“Being aware of the significance of my words and my liability before the law, I do solemnly affirm that I will perform the tasks of a sworn translator entrusted to me with due diligence and impartiality keeping  state secrets and other secrets protected by the law, as well as following, in my conduct, the rules of honesty and professional ethics”. – The oath taken by Sworn Translators.