CORRECTUM - tłumaczeniatłumacz przysięgły języka angielskiego - Iwona Kuźmińska
Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.Treść roty ślubowania tłumacza przysięgłego składanego zgodnie z Art.7  Ustawy z dnia 25 listopada 2004  o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)
 
 
 
 
   Uczyć języka angielskiego zaczęłam jeszcze jako studentka anglistyki. Od 1986 prowadzę lektorat języka angielskiego na Politechnice Krakowskiej. Jestem autorką skryptu do nauki języka specjalistycznego dla studentów Informatyki Innocent Guide to Cybercrime (2012) oraz współautorką skryptu Selected Exercises in English Grammar (1994).
  Uczestniczyłam w wielu szkoleniach metodycznych w kraju (m.in. w intensywnym trzytygodniowym kursie metodycznym zorganizowanym w Krakowie przez londyński International Teacher Training Institute) i zagranicą (dwa dwutygodniowe kursy w Wielkiej Brytanii, w tym dla instruktorów nauczycieli  Teachers’  Trainer  zorganizowane przez Bell Language School).

   Obecnie jako freelancer prowadzę zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Oprócz nauczania języka ogólnego (na wszystkich poziomach, dopasowanego do potrzeb i wymagań uczestnika, doskonalącego konkretne umiejętności językowe) specjalizuję się w nauczaniu języka prawniczego oraz technicznego (z dziedziny informatyki, elektroniki, elektrotechniki).

   Posiadam uprawnienia egzaminatora maturalnego. W latach 2002 - 2012 byłam egzaminatorem i inspektorem egzaminów TELC.
 
 Ceny kursów ustalane indywidualnie w zależności od poziomu, liczby uczestników i czasu trwania.
 
Wystawiam rachunki.
 
 
  
PROFESJONALNE TŁUMACZENIA
 
KRÓTKIE TERMINY
 
KONKURENCYJNE CENY


 
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY od 1991 roku
 
“Being aware of the significance of my words and my liability before the law, I do solemnly affirm that I will perform the tasks of a sworn translator entrusted to me with due diligence and impartiality keeping  state secrets and other secrets protected by the law, as well as following, in my conduct, the rules of honesty and professional ethics”. – The oath taken by Sworn Translators.