CORRECTUM - tłumaczeniatłumacz przysięgły języka angielskiego - Iwona Kuźmińska
Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.Treść roty ślubowania tłumacza przysięgłego składanego zgodnie z Art.7  Ustawy z dnia 25 listopada 2004  o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)
 
Zlecenia przyjmowane są codziennie
 
od poniedziałku do soboty
 
w godz.9:00 - 17:00
 
 
telefon:   502 70 59 57
                     12 421 26 11
 
e-mail:                         iwona.kuzminska@gmail.com
 
 
kontakt osobisty po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną
 
adres:   Glogera 41c/4, Kraków 31 -222
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
PROFESJONALNE TŁUMACZENIA
 
KRÓTKIE TERMINY
 
KONKURENCYJNE CENY


 
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY od 1991 roku
 
“Being aware of the significance of my words and my liability before the law, I do solemnly affirm that I will perform the tasks of a sworn translator entrusted to me with due diligence and impartiality keeping  state secrets and other secrets protected by the law, as well as following, in my conduct, the rules of honesty and professional ethics”. – The oath taken by Sworn Translators.